Przejdź do treści

Menu główne:

- ubezpieczenia komunikacyjne OC:
    Jest to ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z ustawy. Jako dodatek do ubezpieczenia OC oferujemy:
   - AC
(autocasco) – jest to ubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażenie, których okres eksploatacji nie przekracza 12 lat,
   - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)  –  przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy,
     pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu,
   - Assistance – jest to ochrona ubezpieczeniowa obejmująca koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałej wskutek zdarzenia się pojazdów,  gdzie ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdów,
   - szyby samochodowe – jest to ochrona ubezpieczeniowa na wypadek uszkodzenia przez osoby trzecie ja i zderzenia się pojazdów,

- ubezpieczenia majątkowe:
   W skład których wchodzi ubezpieczenie: mieszkań, domów, budynków gospodarczych przed pożarem, kradzieżą (cesje pod kredyt mieszkaniowy)  które można zakupić pojedynczo lub w pakiecie:
  - H1  - jest to pakiet ubezpieczenia majątku i OC w życiu prywatnym NNW
  - H7 -  jest to pakiet ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia komunikacyjnego

- ubezpieczenia firm i przedsiębiorstw:
W ramach tej oferty można ubezpieczyć mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od wandalizmu
  a dodatkowo w pakiecie można wykupić:
    - NNW pracowników
    - ubezpieczenie komunikacyjne
Tego rodzaju ubezpieczenie kierowane jest m.in.właścicieli hoteli, restauracji, handlu hurtowego i detalicznego, zakładów fryzjersko-kosmetycznych,

aptek i gabinetów lekarskich oraz warsztatów samochodowych.

- pakiet ubezpieczeń na czas podróży:
To pakiet ubezpieczeń, które zapewnią  wszechstronną ochronę w czasie podróży poza granicami kraju, które to możemy zawierać w 3 wariantach:
  - podstawowy, który dotyczy kosztów leczenia, NNW i powrót do kraju oraz pomocy assistance,
  - rozszerzony i pełny, który wzbogacony jest o OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu oraz koszt pobytu osoby towarzyszącej oraz akcji ratowniczych,

    
prowadzonych przez wyspecjalizowane służby

Tego rodzaju pakiety skierowane są do klientów indywidualnych i ich rodzin, a także uczestników wycieczek grupowych, jak również dla przedsiębiorstw pragnących zapewnić ochronę pracownikom, którzy często wyjeżdżają służbowo.

- ubezpieczenia na życie:
  Celem jest ochrona finansowa bliskich w razie poważnego zachorowania, leczenia, inwalidztwa, złamania kości lub śmierci ubezpieczonego.
 
Jest to indywidualne ubezpieczenie na osobę w wieku 18-66 lat.